Overslaan en naar de inhoud gaan

Bescherming van de Privacy

Dierenartsenpraktijk Curia respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website.

Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via onze website en het gebruik dat Dierenartsenpraktijk Curia van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.

Bij het invullen van een elektronisch formulier ( vb het maken van afspraken online, gebruik maken van het faceprofiel van de praktijk ) vraagt Dierenartsenpraktijk Curia u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren.

Deze persoonsgegevens worden verzameld, opgenomen in ons adressenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden.

Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, en worden enkel gebruikt voor promotie van Dierenartsenpraktijk Curia.

Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit schriftelijk doorgeven ( per brief of mail ).

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door BVBA VERWIMP Christel worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde en kosteloos de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post of mail met bewijs van identiteit aan Dierenartsenpraktijk Curia, Gasthuisstraat 76, 1785 MERCHTEM.

Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden via e-mail gericht aan info@dierenartsenpraktijkcuria.be